Ehitus on aja-, raha- ja töömahukas protsess, mille üle kontrolli omamine eeldab tellijalt häid teadmisi ehitusvaldkonnast. Parima lõpptulemuseni, milleks on kvaliteetne ja tähtaegselt valmiv ehitis, jõutakse üldjuhul läbi ühtse ehitusprotsessi juhtimise algusest lõpuni.

Jyrr.ee pakub professionaalset ehitusjuhtimise teenust, mis toimub koostöös Tellijaga ja hõlmab kogu ehituse valmimise protsessi, sh:

• ehitise plaanimine-kavandamine, esialgsete plaanide ja ruumide programmi koostamine.
• esialgsete plaanide alusel orienteeruva maksumuse koostamine. (link eelarvele)
• projekteerimise eeltööd, tehniliste tingimuste taotlemine;
• projekteerimise korraldamine ja juhtimine, ehitusloa taotlus;
• ehitaja valik vähempakkumisega, ehitamine, ehituse vastuvõtu ja kasutuselevõtu dokumentatsiooni koostamine.
• ehituse töömaa koosolekutel osalemine, vajadusel nende juhtimine või protokollimine;
• ehitustööde graafikute täitmise jälgimine ja võimalike mahajäämuste käsitlemine;
• kasutusloa hankimine.

Kuidas see sinu elu mugavamaks teeb? 
1) Saad magada rahuliku südamega, teades, et kogenud ehitusekspert hoiab ehitisel silma peal.
2) Lõpptulemuseks on kvaliteetne ja kõigile normidele vastav ehitis.
3) Ehitis valmib õigeks tähtajaks.

Helista Jürile ja küsi pakkumist
+372 52 70 150.