Kui Sulle tundub, et Sinu ehitisel esineb viga, puudus või Sulle lihtsalt tundub, et midagi on viltu, siis oled olukorras, kus oleks mõistlik küsida nõu ehituseksperdilt. Pealtnäha tühise mõra taga, võib peituda tõsine probleem.

Jüri koostab ekspertarvamusi juba olemasolevatele ehitistele. Koos Sinuga kaardistame probleemid. Tuginedes Jüri teadmistele ja kogemustele leiame koos Sinuga probleemide tekkepõhjused, vajadusel teostame mõõtmistöid. Koos probleemi tekkepõhjuse selgumisega, leiame tavaliselt ka osapoole, kes Sulle ebameeldivusi tekitas. Koos Sinuga töötame välja just Sulle sobiva lahenduse.

EHITISE TEHNILINE EKSPERTIIS
Uurime Sinu ehitise, konstruktsioonide ja materjalide seisukorda, selgitame, mis põhjustas kahjustuse ja mis on selle ulatus. Samuti koostame Sulle ettepanku olukorra likvideerimiseks.

KVALITEEDI KONTROLL
Ekspertiisi käigus kontrollime Sinu ehituse kvaliteeti , selle vastavust lubatud normidega ning kas kõik on nii, nagu Sa ehitajaga kokku leppisid.

EHITUSMAKSUMUSE AUDIT
Kontrollime ehituseelarve vastavust Sinu ehitisega, leiame vastused küsimustele. Kas see on õiglane ja kokkulepete kohaselt täidetud? Ehitusmaksumuse auditi käigus, arvutame, analüüsime ja hindame olukorda, mille tulemusena saad teada kuidas on tegutsetud tegelikult. (Ekspertiisi tulemus on rahaline väärtus)

GARANTIIAJA LÕPPEMISE ÜLEVAATUS
Kui Sinu kinnisvaral hakkab lõppema garantiiaeg, oleks mõistlik teostada garantiiaja lõppemise ülevaatus, kus osaleks kindlasti ehitusekspert. Oluline on see Sulle seepärast ,et ehitusekspert koos Sinuga fikseerib olukorra ja hiljem ei saa Sulle keegi väita, et see nii ei olnud. Saadud ekspertiis on tugev argument hiljem võimalike vaidluste tekkimisel.

Helista kohe Jürile ja telli ekspertiis: +372 52 70 150.

 

Võta Jüriga ühendust